La governança del patrimoni natural a Catalunya. Estat de la qüestió

Posted on Actualizado enn

Text de la ponència que vaig presentar a la jornada “Els reptes d’una nova governança del Patrimoni natural a Catalunya”, celebrada el 24 de maig de 2007 en la seu de l’Institut d’Estudis Catalans de Barcelona.

Les conclusions de la Jornada  han aportat un quadre complert dels principis, les accions estructurals i organitzatives, els criteris i les mesures per a la necessària implantació a Catalunya d’un model de governança del patrimoni natural modern, eficaç i inclusiu. Com a demanda immediata destaca la de “crear amb la màxima urgència una estructura de gestió moderna, eficient, transparent, àgil i mínimament burocratitzada, adscrita al departament de caràcter transversal que agrupi les competències en medi ambient dins de la Generalitat de Catalunya. L’Agència del Patrimoni Natural  anunciada en el Parlament de Catalunya pel conseller de Territori i Sostenibilitat pot respondre perfectament a aquest perfil.”

Leer el resto de esta entrada »

El Consell de Protecció de la Natura, entre la Llei d’espais naturals i la Llei de la biodiversitat i el patrimoni natural

Posted on Actualizado enn

El dia 28 de novembre de 2016 es va celebrar al Palau de Pedralbes de Barcelona un acte conmemoratiu del 30è aniversari del Consell de Protecció de la Natura. En aquest acte, presidit pel conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, es va celebrar una sessió oberta del Consell i vaig pronunciar una conferència amb el títol que figura a l’encapçalament d’aquesta entrada, el text de la qual es mostra a continuació.

consellproteccionatura_015-1-2
Foto facilitada per Xavier Mateu
consellproteccionatura_002
Foto: Xavier Mateu

Leer el resto de esta entrada »

Article de Josep Maria Mallarach sobre la sostenibilitat ambiental i els béns i els recursos naturals en el Procés Constituent

Posted on Actualizado enn

En una entrada anterior, vaig expressar la meva preocupació per la quasi total absència de les qüestions ambientals en els documents i els debats sobre el futur model de país i la construcció de la República catalana. Posteriorment sembla que s’ha produït una lleugera evolució positiva, en general, per bé que més accentuada en l’àmbit de l’esquerra independentista.

Dissenyar un projecte de país en un context mundial regit per un sistema absolutament insostenible, tant des del punt de vista econòmic, com social i ambiental, requereix una perspectiva globalment transformadora i una nova escala de valors. En aquest context, una premissa que personalment considero inqüestionable és que la sostenibilitat ambiental ha de constituir la base de qualsevol plantejament alternatiu, la qual cosa implicarà necessàriament promoure canvis estructurals profunds a tots els nivells. 

El dia 15 d’octubre de 2016 es va celebrar al Parc de la Ciutadella de Barcelona la Trobada per la Unitat Popular, amb un conjunt de tallers i debats participatius centrats en el Proces Constituent i la futura Constitució. Invitat pels organitzadors, Josep Maria Mallarach [1] presentà la ponència que, amb la seva autorització, es reprodueix tot seguit. Estic segur que esdevindrà a partir d’ara, no sòls un magnífic document de discussió, sinó també una referència bàsica a l’hora d’abordar la indispensable incorporació dels principis i l’ètica de la sostenibilitat.

—————————————————————————————————————————————

Leer el resto de esta entrada »

Els plans especials dels espais naturals protegits de Catalunya

Posted on Actualizado enn

El text que es mostra a continuació és la versió completa de la ponència “Els plans especials dels espais naturals protegits de Catalunya. Balanç, problemàtiques i reptes”, presentada en la 2ª jornada del Simposi de Sòl no Urbanitzable celebrada a Olot el 14 d’octubre de 2016. Aquest simposi forma part del Congrés d’Arquitectura organitzat pel COAC.

Leer el resto de esta entrada »

Comentaris a l’Avanç del Pla especial del Parc Natural de Collserola

Posted on Actualizado enn

ScreenShot002

Aquest és el text de la meva intervenció a la Jornada de debat: Un nou Pla Especial per protegir el Parc Natural de Collserola, celebrada a la seu de l’IEC de Barcelona el 23 de gener de 2016, amb l’organització de la Plataforma Cívica per la Defensa de Collserola. La Jornada va girar entorn de l’Avanç del Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat), sotmès a informació pública uns mesos abans, i l’enfocament futur de la redacció del Pla.

Poden trobar-se altres ponències de la Jornada en aquest enllaç. Així mateix, les conclusions de la Jornada són aquí.

Leer el resto de esta entrada »

Un petit informe fictici: El Pla d’espais de la infraestructura verda de Catalunya

Minientrada Posted on Actualizado enn

Font: http://forum.scot.cat/downloads2/diari_fictici.pdf
Font: http://forum.scot.cat/downloads2/diari_fictici.pdf

El text que ve a continuació el vaig escriure l’any 2013 per a l’Anuari territorial de Catalunya 2023, projecte col·laboratiu promogut per l’SCOT que incloïa un recull de notícies, tal com ho feia l’Anuari Territorial de Catalunya, però de caràcter fictici i situades temporalment vint anys més tard, inspirades en nous conceptes, projectes, eines, metodologies innovadores, fenòmens, dinàmiques o discursos emergents. Se’m va encarregar un article breu sobre l’estat imaginari del PEIN (Pla d’espais d’interès natural) en 2023. En aquest escrit, fet en format d’informe i a mode de divertiment, el PEIN s’ha transformat en PEIV (Pla d’espais de la infraestructura verda); amb alguna ironia, s’esbossa un context d’una Catalunya independent immersa en un món en plena crisi ambiental, on els moviments socials van guanyant progressivament quotes de poder. Leer el resto de esta entrada »

L’altre plebiscit

Posted on Actualizado enn

L’endemà del 27s vaig fer  quatre piulades al Twitter que intentaven expressar unes primeres conclusions personals sobre els resultats. Eren aquestes:

“a) Gran victòria del Si, però cal sumar més: + pes dels moviments socials i – polítiques tacticistJunts-pel-Sí-CUP-2es i de despatx

 b) Cal sumar més: aplicar sense vacil·lacions els plans de ruta cap a la independència

 c) Cal sumar més: polítiques socials d’abast amb caràcter immediat, especialment per als més desfavorits

d) Cal sumar més: no subordinar el procés a noms ni a protagonismes personals Leer el resto de esta entrada »